درباره لیمر

1391/11/28 0:0

فصلنامه علمی لیمر

صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، معاونت پژوهشی، کمیته تحقیقات دانشجویی

مدير مسئول: رضا بصیریان جهرمی

سردبير: فرزانه خادم‌الحسینی

 

مدير اجرايی: مژگان زارعی ونوول

نشانی پستی: بوشهر، ریشهر- پردیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر- معاونت پژوهشی- کمیته تحقیقات دانشجویی

راهنمای نویسندگان

آرشیو لیمر

کلمات کلیدی:
لیمر     درباره.لیمر     فصلنامه.لیمر     نشریه.لیمر    

تاریخ بروز رسانی:   8 خرداد 1395

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >