منشور اخلاقی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

1391/9/21 0:0
خدایا پناه می برم به تو از علمی که سود نمی رساند.

خدایا روح و قلب مرا از عشق به پروردگار, علاقه به حرفه ام و مهر به تمام مخلوقات سرشار گردان.

خدایا مگذار عطش پیروزی و جستجوی افتخار در حرفه و پژوهش مرا از وظیفه بزرگی که باید نسبت به بندگان تو داشته باشم دور سازد.

خدایا به من آنچه از معرفت، دانش و توانایی که برای خدمت به انسان ها وکمک به آبادانی میهنم نیاز دارم عطا فرما.

خدایا به من نیرو و اراده و فرصت کسب دانش عطا بفرما و مرا نسبت به هرکس که به من چیزی آموخته است خاشع گردان.

  خدایا      پناه می برم به تو از علمی که سود نمی رساند.
  خدایا     روح و قلب مرا از عشق به پروردگار, علاقه به حرفه ام و مهر به تمام مخلوقات سرشار گردان.
  خدایا     مگذار عطش پیروزی و جستجوی افتخار در حرفه و پژوهش مرا از وظیفه بزرگی که باید نسبت به بندگان تو داشته باشم دور سازد.
  خدایا     به من آنچه از معرفت، دانش و توانایی که برای خدمت به انسان ها وکمک به آبادانی میهنم نیاز دارم عطا فرما.
  خدایا     به من نیرو و اراده و فرصت کسب دانش عطا بفرما و مرا نسبت به هرکس که به من چیزی آموخته است خاشع گردان.

***

  ما اعضای کمیته تحقیقات دانشجویان به اصول زیر پایبندیم: 
•    در تمام مراحل پژوهشی ، نسبت به رعایت اصول اخلاقی و علمی پای بند باشیم.
•    همکارانمان را در کمیته تحقیقات دانشجویی چون برادران و خواهران خود بدانیم؛ از احترام, مهر و یاری به آن ها احساس افتخار کنیم.
•    همیشه به یاد داشته باشیم که عملکرد هر یک از ما در حرکت مجموعه به سوی هدف موثر است، لذا همواره برای ارتقای کیفیت کارها تلاش نمائیم..
•    در فعالیتهای فردی و گروهی مرتبط با کمیته تحقیقات دانشجویی بر طبق اهداف و سیاستهای مجموعه عمل نمائیم.
•    در راه پیشرفت همکارانمان پیشنهادات و انتقادات سازنده خود را از آنان دریغ نکرده و پذیرای انتقادات سازنده دیگران باشیم..
•    در تمام فعالیتهای گروهی با انجام کارها به نحو مطلوب، وقت شناسی، رعایت قوانین درون گروهی و اجتناب از تک روی و ناهماهنگی با سایر اعضا ،گروه را برای دستیابی بهتر به اهدافش کمک نمائیم.
•    همواره منافع گروه را بر منافع شخصی ترجیح دهیم و نسبت به رعایت حقوق و توانمندسازی خود و دیگر اعضا مقید باشیم.
•    به تصمیم مدیران یا مسؤولین کمیته احترام بگذاریم.
•    هیچگاه از یاد نبریم که جدا از فعالیت‌های پژوهشی، یک دانشجو خواهیم بود.
•    انتقال دانش و مهارتهای کسب شده در این مجموعه به اعضای جدید را از ارزشهای مجموعه خود بدانیم.
•    پذیرش مسؤولیت ها و مشارکت دربرنامه های کمیته تحقیقات دانشجویی را وظیفه خود دانسته, از انجام آنچه که در توان داریم دریغ نورزیم.
•    قوانین کمیته تحقیقات دانشجویی را رعایت کنیم و درصورت نیاز به تغییر قوانین و روند های قبلی از مجاری پذیرفته شده اقدام نماییم.
•    تا زمانی که عضو کمیته تحقیقات هستیم حق مالکیت معنوی کمیته را، به عنوان حامی ، بر آثار خود رعایت نماییم.
•    همواره خود را در برابراموال،امکانات ،و بودجه های کمیته مسؤول دانسته و به بهترین نحو از آنها استفاده نمائیم.
•    همه اعضای کمیته از هر رشته وگرایشی و با هر سابقه ای قابل احترام بوده و در عضویت و بهره گیری از امکانات و تسهیلات کمیته آنها را برابر بدانیم.
متن و محتوی منشور اخلاقی فوق در چهاردهمین نشست سراسری دبیران و سرپرستان کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور مورخ 10/3/85 جهت ابلاغ و استفاده در کمیته های تحقیقات دانشجویی سراسر کشور مورد تایید و تصویب حاضرین قرار گرفت.

کلمات کلیدی:
منشور.اخلاقی     کمیته.تحقیقات.دانشجویی    

تاریخ بروز رسانی:   26 آبان 1396

تعداد بازدید:   ۳

 


چاپ | فايل متن | ارسال به ايميل
< >