منشور اخلاقی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

1391/9/21 0:0

خدايا      پناه مي برم به تو از علمي كه سود نمي رساند.

  خدايا     روح و قلب مرا از عشق به پروردگار, علاقه به حرفه ام و مهر به تمام مخلوقات سرشار گردان.

  خدايا     مگذار عطش پيروزي و جستجوي افتخار در حرفه و پژوهش مرا از وظيفه بزرگي كه بايد نسبت به بندگان تو داشته باشم دور سازد.

  خدايا     به من آنچه از معرفت، دانش و توانايي كه براي خدمت به انسان ها وكمك به آباداني ميهنم نياز دارم عطا فرما.

  خدايا     به من نيرو و اراده و فرصت كسب دانش عطا بفرما و مرا نسبت به هركس كه به من چيزي آموخته است خاشع گردان.

 

***

 

 

  ما اعضاي كميته تحقيقات دانشجويان به اصول زير پايبنديم:  

 •   در تمام مراحل پژوهشي ، نسبت به رعايت اصول اخلاقي و علمي پاي بند باشيم.
 •   همكارانمان را در كميته تحقيقات دانشجويي چون برادران و خواهران خود بدانيم؛ از احترام, مهر و ياري به آن ها احساس افتخار كنيم.
 •   هميشه به ياد داشته باشيم كه عملكرد هر يك از ما در حركت مجموعه به سوي هدف موثر است، لذا همواره براي ارتقاي كيفيت كارها تلاش نمائيم..
 •   در فعاليتهاي فردي و گروهي مرتبط با كميته تحقيقات دانشجويي بر طبق اهداف و سياستهاي مجموعه عمل نمائيم.
 •   در راه پيشرفت همكارانمان پيشنهادات و انتقادات سازنده خود را از آنان دريغ نكرده و پذيراي انتقادات سازنده ديگران باشيم..
 •   در تمام فعاليتهاي گروهي با انجام كارها به نحو مطلوب، وقت شناسي، رعايت قوانين درون گروهي و اجتناب از تك روي و ناهماهنگي با ساير اعضا ،گروه را براي دستيابي بهتر به اهدافش كمك نمائيم.
 •   همواره منافع گروه را بر منافع شخصي ترجيح دهيم و نسبت به رعايت حقوق و توانمندسازي خود و ديگر اعضا مقيد باشيم.
 •   به تصميم مديران يا مسؤولين كميته احترام بگذاريم.
 •   هيچگاه از ياد نبريم كه جدا از فعاليت‌هاي پژوهشي، يك دانشجو خواهيم بود.
 •   انتقال دانش و مهارتهاي كسب شده در اين مجموعه به اعضاي جديد را از ارزشهاي مجموعه خود بدانيم.
 •   پذيرش مسؤوليت ها و مشاركت دربرنامه هاي كميته تحقيقات دانشجويي را وظيفه خود دانسته, از انجام آنچه كه در توان داريم دريغ نورزيم.
 •   قوانين كميته تحقيقات دانشجويي را رعايت كنيم و درصورت نياز به تغيير قوانين و روند هاي قبلي از مجاري پذيرفته شده اقدام نماييم.
 •   تا زماني كه عضو كميته تحقيقات هستيم حق مالكيت معنوي كميته را، به عنوان حامي ، بر آثار خود رعايت نماييم.
 •   همواره خود را در برابراموال،امكانات ،و بودجه هاي كميته مسؤول دانسته و به بهترين نحو از آنها استفاده نمائيم.
 •   همه اعضاي كميته از هر رشته وگرايشي و با هر سابقه اي قابل احترام بوده و در عضويت و بهره گيري از امكانات و تسهيلات كميته آنها را برابر بدانيم.

متن و محتوي منشور اخلاقي فوق در چهاردهمين نشست سراسري دبيران و سرپرستان كميته هاي تحقيقات دانشجويي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور مورخ 10/3/85 جهت ابلاغ و استفاده در كميته هاي تحقيقات دانشجويي سراسر كشور مورد تاييد و تصويب حاضرين قرار گرفت.

کلمات کلیدی:
منشور.اخلاقی     کمیته.تحقیقات.دانشجویی    

تاریخ بروز رسانی:   10 خرداد 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ | فايل متن
< >