دستورالعمل تورهای تحقیقاتی کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاهها

1391/9/21 0:0
مقدمه:


به منظور تقویت روحیه نشاط و همکاری های علمی در بین دانشجویان پژوهشگر و ایجاد ارتقاء روحیه تحقیق وخودباوری ، و آشنا نمودن دانشجویان با متخصصان وصاحب نظران در رشته های گوناگون علوم پزشکی تور های علمی و تحقیقاتی با شرایط مندرج در این دستورالعمل قابل برگزاری می باشد


  ماده 1 : تورهای علمی و تحقیقاتی : سفر گروهی از دانشجویان پژوهشگرعضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه یا شبکه همکار است که با رعایت مفاد این دستورالعمل و به منظور بازدید کوتاه مدت از مراکز علمی و پژوهشی مرتبط با علوم پزشکی برگزار می شود

اهداف:

  ماده 2: تورهای تحقیقاتی با اهداف زیر برگزار می گردد:

  - ایجاد انگیزه و تقویت هر چه بیشتر روحیه پژوهش در دانشجویان

  - تقویت ارتباطات علمی بین شبکه های تحقیقاتی همکار

  - تقویت ارتباطات بین رشته ای و مراکز تحقیقاتی با کمیته های تحقیقات دانشجویی

  - آشنایی اعضا با نیاز های علمی روز کشور و همسو کردن پژوهشهای دانشجوئی با نیاز های بومی کشور

  - آشنایی با متخصصین و پژوهشگران رشته های مختلف علوم پزشکی

  - آشنایی با توانمندیهای علمی مراکز مورد بازدید.

  ماده 3 : برگزار کننده تور علمی : کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه یا شبکه همکار تحت نظر دانشگاه مبدا و مقصد

 

  ماده 4 : سرپرست تور: یکی از دانشگاهیان ( سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی ، هیات علمی ) است که با معرفی واحد برگزارکننده اقدام به برپایی تور علمی می نماید.

  تبصره : لازم است سرپرست تور واجد صلاحیت های عمومی ، متعهد ، باتجربه وتوا نمند باشد .

  وظایف برگزارکننده و سرپرست تور:

  ماده 5 : برگزار کننده تور باید برای اخذ مجوز در خواست کتبی حاوی اطلاعات زیر را به شورای راهبردی شبکه همکار ارائه نماید.

  اهداف، مقصد ، مدت زمان رفت و برگشت ، مسیر حرکت ، نوع وسیله نقلیه ، محل اقامت ، زمان اقامت ، نام سرپرست ، برنامه روزانه ، تعدادشرکت کنندگان و اعتبارات مورد نیاز

  ماده 6 : برگزار کننده تور موظف به رعایت مقررات برگزاری تورهای علمی دانشگاه ومفاد این دستورالعمل است.

  تبصره (1) : در مواردی که این دستورالعمل در مورد آن اظهار نظری نکرده است ملاک مقررات برگزاری اردوها مصوب شورای انقلاب فرهنگی می باشد .

  تبصره (2) : در صورت بروز تخلف در زمان برگزاری تورهای علمی آئین نامه کمیته انضباطی ، هیات رسیدگی به تخلفات اداری ، حسب مورد ، مبنای رسیدگی به تخلفات خواهد بود.

  ماده 7 : در طی زمان برگزاری تور علمی ، شرکت کنندگان نمی توانند بدون اجازه سرپرست ، تور را ترک نمایند و سرپرست نیز موظف است برابر برنامه ارائه شده تور را به انجام برساند و تنها در صورتی که حوادث غیر مترقبه واقع شود، سرپرست می تواند در برنامه تغییراتی را اعمال نماید.

  ماده 8 : برگزار کننده باید حداکثر 10 روز پس از پایان تور ،گزارش جامع و مکتوب تور را به سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه ( مسئول شبکه همکار تحقیقات دانشجویی ) و رونوشت آن را به کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی ارائه نماید.


 

  مجوز برگزاری اردو :

  ماده 9 : مرجع صدور مجوز برگزاری تورهای علمی و تحقیقاتی شبکه ، پس از طی مراحل اداری و تایید شورای راهبردی شبکه همکار ، معاون پژوهشی دانشگاه مبدا و مقصد می باشد .

  ماده 10 : مرجع صدور مجوز برگزاری تورهای علمی و تحقیقاتی خارج از کشور شورای سیاستگذاری کمیته های تحقیقات دانشجویی وزارت می باشد.

  شرایط شرکت کنندگان :

  ماده 11 : شرکت کنندگان در تورهای علمی و تحقیقاتی حداقل دارای یکی از شرایط ذیل باشند. ( با تایید سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی (

  1- اعضای فعال کمیته های تحقیقات دانشجویی که حداقل یکسال از عضویت آنها گذشته باشد.

  2- اعضای کمیته های تحقیقات دانشجویی که فعالیت پژوهشی در موضوع مورد بازدید را داشته باشد.

  3- اعضای کمیته های تحقیقات دانشجویی که همکار طرح پژوهشی می باشند .

  4- اعضای کمیته های تحقیقات دانشجویی که در حال تصویب پروپوزال در حوزه موضوعات مورد بازدید می باشند. (به تایید شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی(

  5- اعضای کمیته های تحقیقات دانشجویی که در طی سال در برگزاری همایش های پژوهش کشوری یا در سطح شبکه و در دانشگاه خدمات ارزشمندی داشته باشند.

  مراحل تصویب:

  ماده 12 : مراحل تصویب یک تور علمی و تحقیقاتی در سطح شبکه

  1- دریافت پیشنهاد های تمامی دانشگاههای عضو شبکه با تایید معاون پژوهشی دانشگاه و بررسی و اولویت بندی تورها در جلسه شورای راهبردی

  2- اعلام سهمیه دانشجویی به هر دانشگاه عضو شبکه بر اساس تعداد اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی هر دانشگاه

  3- انتخاب و معرفی دانشجویان واجد شرایط با نظر شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه و اعلام به شورای راهبردی

  4- پیشنهاد ارائه برنامه و هزینه ها به شورای راهبردی

  5- ارسال مصوبه شورای راهبردی شبکه به کمیته تحقیقاتی وزارت با امضای معاون پژوهشی دانشگاه جهت دریافت کمک های حمایتی

  نکات ایمنی :

  ماده 13 : برگزار کننده تور علمی موظف است نکات مربوط به ایمنی سفر را رعایت نماید. بویژه توجه به نکات زیر توصیه می شود.

  1- حتی المقدور استفاده از هواپیما و قطار بویژه برای سفرهای با مسافت بیش از 200کیلومتر

  2- استفاده از اتوبوس های دارای برگه معاینه فنی همراه با رانندگان مجرب مسیرهای بین شهری

  3- استفاده از دو راننده برای مسیر های طولانی (بیش از 500 کیلومتر)

  4- همراه داشتن وسایل و تجهیزات کمک های اولیه

  5- بیمه کلیه شرکت کنندگان در تور

  6- حرکت در مسیر در طی روز

  7- جلوگیری از حضور سرنشین اضافه بر ظرفیت در وسیله نقلیه

  8- توجه به بهداشت مواد غذایی

  تبصره : لازم است معاون پژوهشی دانشگاه مجری رعایت موارد فوق را به اطلاع برگزار کننده تور برساند

  ماده 14: زمان برگزاری تور نباید در نظم آموزش دانشگاه اخلال ایجاد نماید و شرکت در تور دلیل موجه برای عدم حضور در کلاسهای آموزشی نمی باشد .

  بهر حال مسئولیت رعایت مقررات دانشگاه در مورد عدم غیبت بیش از حد مجاز به عهده دانشجو می باشد.

  ماده 15 : رعایت مقررات انضباطی دانشگاه و مفاد این دستورالعمل از سوی شرکت کنندگان در تور الزامی است. دانشجویان شرکت کننده در تور فرم تعهد پیوست را امضا و تحویل سرپرست تور می نماید.

  ماده 16 : اعتبارات مورد نیاز جهت برگزاری تورهای علمی در شبکه ها از محل اعتبارات حمایتی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و اعتبارات دانشگاهها خواهد بود.

  این دستورالعمل در مورخه 9 /11 / 87 در 16 ماده و 3 تبصره در جلسه شورای سیاستگذاری تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی کشور باتفاق آرا تصویب گردید.

کلمات کلیدی:
دستور.العمل     تورهای.علمی     کمیته.تحقیقات     آیین.نامه        

تاریخ بروز رسانی:   14 مهر 1393

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ | فايل متن
< >