آئین نامه اجرایی شبکه همکار منطقه ای کمیته های تحقیقات دانشجویی

1391/9/21 0:0

ماده 1:تعریف


شبکه همکار منطقه ای کمیته های تحقیقات دانشجویی مجموعه ای است متشکل از چند کمیته تحقیقات دانشجویی که در راستای اجرای سیاستهای ابلاغی معاونت تحقیقات و فن اوری وتوافق سرپرستان و دبیران کمیته های تحقیقات دانشجویی سراسر کشور در شانزدهمین همایش هم اندیشی مورخ 3/3/86 شیراز و بر اساس مشترکات جغرافیایی و بعضا پژوهشی و جهت ارتقا و ترویج فرهنگ پژوهش های چند مرکزی در بین دانشجویان،تبادل تجربیات پژوهشی و تقویت محیط انگیزشی کمیته های تحقیقات دانشجویی عضو شبکه تشکیل و فعالیت می نماید.

 تبصره 1:کمیته های تحقیقات دانشجویی سراسر کشور در 6 شبکه منطقه ای به شرح زیر تقسیم میشوند:

 شبکه منطقه تهران:دانشگاه های علوم پزشکی تهران-ایران-شهیدبهشتی-آزاد-شاهد-ارتش-بقیه ا...-بهزیستی-تربیت مدرس

 شبکه منطقه مرکز:دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان-اراک-کاشان-کرمان-رفسنجان-یزد-شهرکرد-قم

 شبکه منطقه شرق:دانشگاه علوم پزشکی مشهد-زاهدان-زابل-بیرجند-گناباد-سبزوار-شاهرود-بجنورد

 شبکه منطقه غرب:دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-همدان-لرستان-قزوین-ایلام-کردستان-زنجان

 شبکه منطقه شمال:دانشگاه علوم پزشکی تبریز-ارومیه-گیلان-بابل-مازندران-گلستان-سمنان –اردبیل

 شبکه منطقه جنوب:دانشگاه علوم پزشکی شیراز-اهواز-بندرعباس-جهرم-فسا-بوشهر-یاسوج

 ماده 2: ساختار و وظایف شبکه های همکار

 بند الف:شورای راهبردی:
شورای راهبردی شبکه وظیفه سیاستگذاری و همچنین مرجع اصلی تصمیم گیری در خصوص فعالیتهای علمی آموزشی و پژوهشی شبکه درهر منطقه را به عهده خواهد داشت.

 تبصره 1-ترکیب این شورا عبارت است:

 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی واجد دبیرخانه شبکه(رئیس شورا)

 دبیران کمیته های تحقیقات دانشجویی عضو شبکه

 دو نفر از سرپرستان کمیته های عضو شبکه به انتخاب دبیران

 دو نفر از پیشکسوتان کمیته های عضو شبکه به انتخاب دبیران

 تبصره 2-اعضا برای یک دوره یک ساله از ابتدای تیرماه هرسال تا انتهای خرداد سال بعد با حکم رئیس دوره ای شورا انتخاب میشوند .

 تبصره 3-احکام روسای شورای راهبردی شبکه ها توسط سرپرست دفتر هماهنگی تحقیقات دانشجویی وزارت بهداشت صادر میشود.

 تبصره 4-تعداد اعضای شورای راهبردی میبایست فرد باشند و شبکه هایی که با ترکیب مورد اشاره در تبصره 1 بند الف ماده 2 فرد نشده اند، میبایست از طریق کم یا زیاد کردن نفرات پیشکسوت به تشخیص دبیران اقدام کنند.

 بند ب-دبیرخانه:

 دبیرخانه شبکه وظیفه پیگیری اجرای مصوبات شورای راهبردی ،هماهنگی برگزاری جلسات شورا،اطلاع رسانی،و ارتباطات درون شبکه و بین شبکه ای وهمچنین ارتباط با دفتر هماهنگی تحقیقات دانشجویی را به عهده دارد.

 تبصره 1-مکان دبیرخانه به صورت چرخش سالیانه در یکی از کمیته های تحقیقات دانشجویی عضو شبکه که برخوردار از امکانات لازم دبیرخانه ای است با انتخاب شورای راهبردی شبکه انتخاب میگردد.

 تبصره 2- شرط لازم برای استقرار دبیرخانه درکمیته ای تحقیقات دانشجویی متقاضی عبارتند از:

 ارائه موافقت رسمی ریاست دانشگاه

 وجود شورای مرکزی و پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مطابق اساسنامه ابلاغی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

 امکان ایجاد فضا در سایت اینترنتی برای شبکه همکار

 وجود امکانات دبیرخانه ای از قبیل تلفن،فاکس،اینترنت و....

 

 این آئین نامه در دو ماده و دو بند و 7 تبصره در تاریخ 30 خرداد ماه 1386 به تایید شورای سیاستگذاری تحقیقات دانشجویی رسید و جهت اجرا به کمیته های تحقیقات دانشجویی ابلاغ گردید.
 

 

کلمات کلیدی:
آیین.نامه     شبکه.همکار     شبکه.همکار.جنوب     کمیته.تحقیقات.دانشجویی     کمیته.تحقیقات    

تاریخ بروز رسانی:   8 تير 1398

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ | فايل متن | ارسال به ايميل
< >