دکتر بهرام احمدی


دکتر بهرام احمدی

عضو هیئت علمی گروه قارچ شناسی/ دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

پست الکترونیک: B.ahmadi@bpums.ac.ir  

شماره تماس : 09177000494

رزومه پژوهشی

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

سرپرست
یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه بوده که با دانشجویان تناسب سنی و فکری داشته، با پژوهش دانشجویی آشنا بوده و وقت کافی به این امر اختصاص دهد.

انتخاب:
سرپرست با حکم معاون پژوهشی دانشگاه از میان دو نفر که توسط شورای مرکزی پیشنهاد گردیده است برای مدت دو سال منصوب می شود.
تبصره: انتخاب مجدد سرپرست بنابر پیشنهاد مجدد شورای مرکزی بلامانع است.

وظایف:
1. صدورحکم انتصاب دبیر بنا به پیشنهاد شورای مرکزی
2. نظارت بر حسن اجرای امور و هدایت علمی و عملی کمیته و واحد های تابعه
3. ایجاد ارتباط با اساتید و مسئولین دانشگاه در جهت اهداف کمیته
4. نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه و کمیته
5. پیگیری امور مربوط به ارتباط کمیته با نهادهای داخل و خارج دانشگاه
6.گزارش عملکرد کمیته به معاون پژوهشی دانشگاه
7. تعامل و همکاری با کمیته های عضو شبکه همکار
8. انتصاب و صدور حکم مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده
9. عضویت در شورای پژوهشی دانشگاه

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۳


برگشت>>

< >