دکتر سودابه پورفداکاری


 

تصوير

معرفي

 

نام و نام خانوادگي: سودابه پورفداکاری

سمت: سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

 

پست الكترونيك: porfadakar@gmail.com

 

سوابق

 

 

درجه علمی: دکترای PhD

رتبه علمی: استادیار

تخصص: مهندسی بهداشت محیط

 

 

شرح وظايف

 

 

 

 

 

 

 

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >