فرم ثبت نام در کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر


نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :  
ایمیل :  
تلفن :  

شماره دانشجويي

رشته تحصيلي

مقطع تحصیلی

تمایل به همکاری در

مهارت ها

در صورت داشتن مهارت های بیشتر، در این قسمت اطلاعات خود را وارد کنید

در صورت سابقه عضویت در کمیته تحقیقات یا سایر کمیته ها، مدت زمان و نوع همکاری خود را ذکر کنید

ساعت و روزهای امکان همکاری شما با کمیته تحقیقات

 
حروف تصویر بالا :   
   
     
تعداد بازدید:   ۱
 

< >