آئین نامه اجرایی شبکه همکار منطقه ای کمیته های تحقیقات دانشجویی

1391/9/21 0:0

  ماده 1:تعريف

  شبكه همكار منطقه اي كميته هاي تحقيقات دانشجويي مجموعه اي است متشكل از چند كميته تحقيقات دانشجويي كه در راستاي اجراي سياستهاي ابلاغي معاونت تحقيقات و فن اوري وتوافق سرپرستان و دبيران كميته هاي تحقيقات دانشجويي سراسر كشور در شانزدهمين همايش هم انديشي مورخ 3/3/86 شيراز و بر اساس مشتركات جغرافيايي و بعضا پژوهشي و جهت ارتقا و ترويج فرهنگ پژوهش هاي چند مركزي در بين دانشجويان،تبادل تجربيات پژوهشي و تقويت محيط انگيزشي كميته هاي تحقيقات دانشجويي عضو شبكه تشكيل و فعاليت مي نمايد.

 

  تبصره 1:كميته هاي تحقيقات دانشجويي سراسر كشور در 6 شبكه منطقه اي به شرح زير تقسيم ميشوند:

  شبكه منطقه تهران:دانشگاه هاي علوم پزشكي تهران-ايران-شهيدبهشتي-آزاد-شاهد-ارتش-بقيه ا...-بهزيستي-تربيت مدرس

  شبكه منطقه مركز:دانشگاه هاي علوم پزشكي اصفهان-اراك-كاشان-كرمان-رفسنجان-يزد-شهركرد-قم

  شبكه منطقه شرق:دانشگاه علوم پزشكي مشهد-زاهدان-زابل-بيرجند-گناباد-سبزوار-شاهرود-بجنورد

  شبكه منطقه غرب:دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-همدان-لرستان-قزوين-ايلام-كردستان-زنجان

  شبكه منطقه شمال:دانشگاه علوم پزشكي تبريز-اروميه-گيلان-بابل-مازندران-گلستان-سمنان اردبيل

  شبكه منطقه جنوب:دانشگاه علوم پزشكي شيراز-اهواز-بندرعباس-جهرم-فسا-بوشهر-ياسوج

  ماده 2: ساختار و وظايف شبكه هاي همكار

  بند الف:شوراي راهبردي:
شوراي راهبردي شبكه وظيفه سياستگذاري و همچنين مرجع اصلي تصميم گيري در خصوص فعاليتهاي علمي آموزشي و پژوهشي شبكه درهر منطقه را به عهده خواهد داشت.

  تبصره 1-تركيب اين شورا عبارت است:

  سرپرست كميته تحقيقات دانشجويي واجد دبيرخانه شبكه(رئيس شورا(

  دبيران كميته هاي تحقيقات دانشجويي عضو شبكه

  دو نفر از سرپرستان كميته هاي عضو شبكه به انتخاب دبيران

  دو نفر از پيشكسوتان كميته هاي عضو شبكه به انتخاب دبيران

  تبصره 2-اعضا براي يك دوره يك ساله از ابتداي تيرماه هرسال تا انتهاي خرداد سال بعد با حكم رئيس دوره اي شورا انتخاب ميشوند .

  تبصره 3-احكام روساي شوراي راهبردي شبكه ها توسط سرپرست دفتر هماهنگي تحقيقات دانشجويي وزارت بهداشت صادر ميشود.

  تبصره 4-تعداد اعضاي شوراي راهبردي ميبايست فرد باشند و شبكه هايي كه با تركيب مورد اشاره در تبصره 1 بند الف ماده 2 فرد نشده اند، ميبايست از طريق كم يا زياد كردن نفرات پيشكسوت به تشخيص دبيران اقدام كنند.

  بند ب-دبيرخانه:

  دبيرخانه شبكه وظيفه پيگيري اجراي مصوبات شوراي راهبردي ،هماهنگي برگزاري جلسات شورا،اطلاع رساني،و ارتباطات درون شبكه و بين شبكه اي وهمچنين ارتباط با دفتر هماهنگي تحقيقات دانشجويي را به عهده دارد.

  تبصره 1-مكان دبيرخانه به صورت چرخش ساليانه در يكي از كميته هاي تحقيقات دانشجويي عضو شبكه كه برخوردار از امكانات لازم دبيرخانه اي است با انتخاب شوراي راهبردي شبكه انتخاب ميگردد.

  تبصره 2- شرط لازم براي استقرار دبيرخانه دركميته اي تحقيقات دانشجويي متقاضي عبارتند از:

  ارائه موافقت رسمي رياست دانشگاه

  وجود شوراي مركزي و پژوهشي كميته تحقيقات دانشجويي مطابق اساسنامه ابلاغي معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي

  امكان ايجاد فضا در سايت اينترنتي براي شبكه همكار

  وجود امكانات دبيرخانه اي از قبيل تلفن،فاكس،اينترنت و....

 

  اين آئين نامه در دو ماده و دو بند و 7 تبصره در تاريخ 30 خرداد ماه 1386 به تاييد شوراي سياستگذاري تحقيقات دانشجويي رسيد و جهت اجرا به كميته هاي تحقيقات دانشجويي ابلاغ گرديد.

کلمات کلیدی:
آیین.نامه     شبکه.همکار     شبکه.همکار.جنوب     کمیته.تحقیقات.دانشجویی     کمیته.تحقیقات    

تاریخ بروز رسانی:   10 خرداد 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ | فايل متن
< >