مناقصه پروژه احداث پایگاه بهداشت امام سجاد (ع) برازجان واقع در شهرستان دشتستان

1403/3/5 0:0

 

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه پروژه احداث پایگاه بهداشت امام سجاد (ع) برازجان واقع در شهرستان دشتستان را به صورت یک مرحله ای برگزار  نمايد. حداقل پایه مجاز براي شرکت‌هاي ساختمانی شرکت کننده در مناقصه رتبه 5 ابنیه می‌باشد، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد WWW.SETADIRAN.IR  اقدام نمایند.

 

شماره فراخوان

عنوان پروژه

متراژ

مبلغ ضمانت نامه (ریال)

مبلغ برآوردی (ریال)

2003000383000013

ساختمان پایگاه

692 مترمربع

2.387.364.679

47.747.293.565

جمع کل (ریال)

47.747.293.565

 

محل و تاريخ توزيع اسناد: سامانه ستاد    

مهلت دریافت اسناد مناقصه:‌ از تاريخ  1403/03/07  لغايت 1403/03/12 تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد: از تاريخ 1403/03/07   لغايت 1403/03/23  تا ساعت 12:00  

تاریخ بازگشایی: 1403/03/23   ساعت 12:30

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه:  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- واحد امور قراردادها

هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

لازم به ذكر است، اين آگهي در  سامانه ستاد و سایت ملی مناقصات نيز درج گرديده است.

 

 

کلمات کلیدی:
مناقصه     پروژه.احداث     پایگاه.بهداشت     برازجان     شهرستان.دشتستان    

تاریخ بروز رسانی:   5 خرداد 1403

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >