آگهی مناقصه پروژه پایگاه شهری نوروزآباد واقع در شهرستان گناوه

1401/5/30 0:0

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه پروژه پایگاه شهری نوروزآباد واقع در شهرستان گناوه را بصورت یک مرحله ای با ارزیابی فشرده برگزار  نمايد . حداقل پایه مجاز براي شرکت هاي ساختمانی شرکت کننده در مناقصه رتبه 5 ابنیه می باشد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد  اقدام نمایند.

شماره فراخوان

عنوان پروژه

متراژ

مبلغ ضمانت نامه(ریال)

مبلغ برآوردی(ریال

2001000383000071

پایگاه شهری نوروزآباد

371 مترمربع

1.385.469.451

26.121.203.750

سپتیک

25 مترمربع

1.588.185.279

جمع کل(ریال)

27.709.389.029

 

 

 

 

 

 


 محل توزيع اسناد: سامانه ستاد   

مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  1401/5/29 لغايت 1401/6/1 تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد (قیمت پیشنهادی) : از تاريخ 1401/6/2   لغايت 14016/12  تا ساعت 12:00  

تاریخ بازگشایی : 1401/6/12 ساعت 13:00

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- واحد امور قراردادها
هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.
 
لازم به ذكر است، اين آگهي در  سامانه ستاد و سایت ملی مناقصات نيز درج گرديده است

 

 

 

کلمات کلیدی:
آگهی.مناقصه     پروژه.پایگاه.شهری     نوروزآباد     شهرستان.گناوه        

تاریخ بروز رسانی:   30 امرداد 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >