صورت جلسه ها

1397/4/9 0:0

 صورت جلسه های شورای پژوهشی:

صورت جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی

صورتجلسه شورای پژوهشی خرداد ماه 1401

 

صورت جلسه های شورای مرکزی:

شورای مرکزی 1397-98

شورای مرکزی 1398-99

شورای مرکزی 1400-1401

 

صورت جلسه های داخلی:

 سال 1400-1401

 

 

صورت جلسه های شبکه همکار جنوب:

صورت جلسه همکار جنوب شیراز مورخ 1-4-01

صورت جلسه همکارجنوب- بندرعباس مورخ 23-8-98

صورت جلسه شبکه همکارجنوب - کرمانشاه مورخ 7-6-98

صورت جلسه شبکه همکار جنوب- شیراز مورخ 29-3- 98

صورت جلسه شبکه همکار جنوب مورخ 10-11-97

 صورت جلسه شبکه همکار جنوب- جهرم مورخ 12-11-96

صورت جلسه شبکه همکار جنوب- یاسوج مورخ 20-02-96

 صورت جلسه شبکه همکار جنوب- لارستان مورخ 17-07-95

صورت جلسه شبکه همکار جنوب- جهرم مورخ 08-07-95

صورت جلسه شبکه همکار جنوب- بندرعباس مورخ 24-09-95

 

صورت جلسه های کشوری:

گزارش نشست دبیران و سرپرستان کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور،مرداد ماه98 

گزارش نشست دبیران و سرپرستان کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور، تیرماه92

کلمات کلیدی:
صورت_جلسه         گزارش         عملکرد    

تاریخ بروز رسانی:   7 تير 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ | فايل متن
< >