ارتباط با ما

1397/4/7 0:0

Email: srtc@bpums.ac.ir

شماره دفتر سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی 07733450178-داخلی 108

ارتباط با دفتر کمیته: 09036972748

آدرس دفتر کمیته تحقیقات دانشجوی:

سایت پردیس: طبقه ی اول ، معاونت تحقیقات و فناوری، دفتر کمیته تحقیقات دانشجویی

سایت مرکزی: کتابخانه ، دفتر کمیته تحقیقات دانشجویی

تلگرام :                                                                         اینستاگرام :

                                                  

کلمات کلیدی:
تماس     ارتباط     کمیته     تحقیقات    

تاریخ بروز رسانی:   21 شهريور 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >