پذیرش


شمارهعنوانتاریخ صدور
نتایج اولیه آزمون کتبی پذیرش بهورز درقالب استخدام پیمانی مورخ 99/06/20 1399/9/3
آگهی پذیرش بهورز دانشگاه علوم پزشکی بوشهر - معاونت بهداشتی 1399 1399/7/1
آگهی پذیرش بهورز دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تیرماه 1399 1399/3/20
سومین فراخوان پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی سال 1397 1397/5/14
اعلام زمان‌های آزمون پذیرش دانش‌آموز در هنرستان کار و دانش رشته بهیاری 1397/4/30
آگهی پذیرش دانش آموز در هنرستان کار و دانش رشته بهیاری 1397/4/16
نتیجه آزمون کتبی پذیرش بهورزی مورخ 5/5/96 جهت شرکت در مصاحبه طبق جدول زمان بندی 1396/7/10
آگهي پذيرش بهورز به صورت قرارداد کار معین سال 1396 1396/4/14
آگهی پذیرش دانش آموز در هنرستان کار و دانش بهیاری 1396/3/24
اطلاعيه پذيرش و ثب‌نام دانشجويان جديدالورود سال 96-95 دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1395/7/1
اطلاعيه پذيرش و ثبت نام دانشجويان جديدالورود کارشناسی ارشد سال 96-95 دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1395/6/15
آگهی پذیرش دانش آموز در هنرستان کار و دانش بهیاری سال 1395 1395/4/8
اطلاعيه پذيرش و ثبت‌نام دانشجويان جديدالورود کارشناسی ناپيوسته سال 95-94 دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1394/6/30
ثبت‌نام پذیرفته شدگان 42 دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی رشته‌های پزشکی بالینی - 14 الی 16 شهریورماه 1394/6/13
آگهي پذيرش دانش آموز در هنرستان کاردانش بهياري سال 1394 1394/3/31
آغاز ثبت نام آزمون قراردادی پذیرش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر مورخ 1393/09/09 1393/9/11
آگهي پذيرش دانش آموز در هنرستان کاردانش بهياري 1393/4/6
 
< >