طرح شهید احمدی روشن

18 دی 1397

باسمه تعالی

شیوه‌نامة حمایت از هسته های دانشجویی مسأله محور (طرح شهید احمدی روشن)

احتراما به استحضار می رساند به استناد اقدام­ های 2-2-2، 2-2-3، 2-2-9 و 3-1-2 مندرج در سند راهبردی کشور در امور نخبگان و به منظور تربیت و آماده­سازی نیروهای مستعد و نخبه با هدف زمینه­ سازیِ اثرگذاری آنان بر پیش­برد مؤلفه­ های اقتصاد مقاومتی، بنیاد ملّی نخبگان از تشکیل هسته های دانشجویی با محوریت استادان برجستة دانشگاهی، صنعتی، هنری و ... پیرامون حل مسأله های کشور، حمایت می کند.

بر این اساس شیوه ­نامة «حمایت از هسته­ های دانشجویی مسأله محور (طرح شهید احمدی روشن)» جهت بهره برداری و اطلاع رسانی به ذینفعان به پیوست خدمت شما ارائه می گردد. این شیوه‌نامه مشتمل بر یک مقدمه، هفت مادّه، هشت تبصره و یک پیوست در تاریخ 28/09/1397 به تصویب رئیس بنیاد ملّی نخبگان رسید و اجرای آن از تاریخ تصویب لازم است.

اهداف اجرای این فرایند عبارت است از:
2-1. آموزش دانشجویان مستعد در بستر حل یک مسألة واقعی
2-2. افزایش مهارت­های اجتماعی و ایجاد حس خود باوری در دانشجویان مستعد
2-3.  هدایت دانشجویان مستعد برای حل مسأله­های راهبردی کشور
2-4. ایجاد شبکة دانشجویان دارای توانایی کارِ گروهی و حل مسأله
2-5. افزایش اعتماد دستگاه­های اجرایی، مراکز علمی و بخش خصوصی به دانشجویان مستعد

جهت کسب اطلاعات بیشتر به فایل شیوه نامه و یا سایت بنیاد ملی نخبگان مراجعه کنید.
فایل شیوه نامه
لینک سایت

 

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.