صورت جلسه ها

1397/4/9 0:0

 

صورت جلسه های داخلی:

شورای مرکزی 1397-98

صورت جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی

صورت جلسه های شبکه همکار جنوب:

صورت جلسه همکارجنوب- بندرعباس مورخ 23-8-98

صورتجلسه شبکه همکار جنوب- شیراز مورخ خرداد 98

صورتجلسه شبکه همکار جنوب مورخ 10-11-97

 صورتجلسه نشست جهرم 12-11-96

صورتجلسه نشست  یاسوج 20-02-96

فرم صورتجلسه نشست لارستان 17-07-95

صورتجلسه نشست جهرم 08-07-95

صورتجلسه نشست بندرعباس 24-09-95

 صورت جلسه های کشوری:

گزارش نشست دبیران و سرپرستان کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور،مرداد ماه98 

گزارش نشست دبیران و سرپرستان کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور، تیرماه92


تاریخ بروز رسانی:   18 تير 1399

تعداد بازدید:   ۹

 


چاپ | فايل متن | ارسال به ايميل
< >