صورت جلسه ها

1397/4/9 0:0

گزارش نشست دبیران و سرپرستان کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور، تیرماه92

صورت جلسه شماره1 شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی

شورای مرکزی 1397-98


   
تعداد بازدید:   ۱۷۹

 


چاپ | فايل متن | ارسال به ايميل
< >