ارتباط با ما

1397/4/7 0:0

Email: src@bpums.ac.ir

شماره دفتر سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی 07733450178-داخلی 108

ارتباط با دفتر کمیته: 09375264235

آدرس دفتر کمیته تحقیقات دانشجوی:

سایت پردیس: طبقه ی اول ، معاونت پژوهشی و فناوری، دفتر کمیته تحقیقات دانشجویی

سایت مرکزی: کتابخانه ، دفتر کمیته تحقیقات دانشجویی

کلمات کلیدی:
تماس     ارتباط     کمیته     تحقیقات    
تعداد بازدید:   ۱۴۵

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >